Kuulutused
tel
Mänguasi Fanimal Forest      


ei vasta euroopa eriohutusnõuetele.

Firma Honger OÜ on need tooted müügilt kõrvaldanud ja ostab tagasi        
©2008 Honger OÜ
Tel: 6588818
e-mail: honger@honger.ee